Kategorie

ADHESIN A 34K3


wiaderko 23

Zastosowanie:

Wysoko skoncentrowany klej dyspersyjny z żywicy syntetycznej zawierajacy srodki spęczniajace i zmiękczajace, błona kleju miękko-elastyczna. Przemysł opakowań: do zautomatyzowanych maszyn pakujacych i zamykajacych opakowania z malowanego, wodoodpornego, zadrukowanego i słabo lakierowanego papieru oraz folii aluminiowych. Produkcja toreb i worków: klejenie brzegów/szwów szczególnie trudnego, twardego i słabo lakierowanego papieru oraz folii aluminiowych.

Postać b.d.
Zapach b.d.
Barwa b.d.
pH (nierozcienczony temp. 20 ° C) b.d.
Temperatura zaplonu b.d.
Temperatura wrzenia (poczatek zakresu) b.d.
Gestosc b.d.
Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş) b.d.
Lepkosc (w temp. 20ş) b.d.
Preznosc par (w temp. 20şC) b.d.