Kategorie

ADHESIN A 2127


wiaderko

Zastosowanie:

Zawiesina homopolimeru octanu winylu, zewnętrznie plastyfikowana. Klejenie papieru i kartonu z dużš szybkościš utwardzania, klej można nakładać przy użyciu rolek i dysz.

Postać b.d.
Zapach b.d.
Barwa b.d.
pH (nierozcienczony temp. 20 ° C) b.d.
Temperatura zaplonu b.d.
Temperatura wrzenia (poczatek zakresu) b.d.
Gestosc b.d.
Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş) b.d.
Lepkosc (w temp. 20ş) b.d.
Preznosc par (w temp. 20şC) b.d.