Kategorie

ADHESIN A 7236


wiaderko

Zastosowanie:

Klej do papieru. Łaczenie nie drukowanych i drukowanych jak rownież nie lakierowanych i lakierowanych powierzchni przy użyciu maszyn pracujacych z duża szybkoscia.

Postać Ciecz
Barwa Bialy
Zapach Slaby
pH (nierozcienczony temp. 20 ° C) 3,5-5,5
Temperatura wrzenia (poczatkowa) 100 ° C
Temperatura zaplonu Nie dotyczy (preparat wodny)
Gestosc wzgledna (w temp. 20 ° C) 0k. 1,1 g/cm3
Rozpuszczalnosc w wodzie Miesza sie
Lepkosc (w temp. 23 ° C) 800 – 1000 mPa.s (Brookfield)
Postać b.d.
Zapach b.d.
Barwa b.d.
pH (nierozcienczony temp. 20 ° C) b.d.
Temperatura zaplonu b.d.
Temperatura wrzenia (poczatek zakresu) b.d.
Gestosc b.d.
Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş) b.d.
Lepkosc (w temp. 20ş) b.d.
Preznosc par (w temp. 20şC) b.d.