Kategorie

ADHESIN A 10K4


wiaderko

Zastosowanie:

Klej na bazie emulsji bez plastyfikatora. Wytwarzanie toreb i worków. Pasta podkładowa do nielakierowanego papieru, papieru celofanowego i jego imitacji

Postać b.d.
Zapach b.d.
Barwa b.d.
pH (nierozcienczony temp. 20 ° C) b.d.
Temperatura zaplonu b.d.
Temperatura wrzenia (poczatek zakresu) b.d.
Gestosc b.d.
Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş) b.d.
Lepkosc (w temp. 20ş) b.d.
Preznosc par (w temp. 20şC) b.d.