Kategorie

ADHESIN A 3232 HL


wiaderko

Zastosowanie:

Klej do papieru i opakowań. Wodna dyspersja na bazie octanu poliwinylu.

Postać Ciecz, wodna dyspersja
Barwa Biały
Zapach Słaby, swoisty
pH (nierozcienczony w temp. 20şC) 3 - 5
Temperatura wrzenia 100°C
Temperatura zapłonu Nie dotyczy – dyspersja wodna
Prężność par (w temp. 20°C ) 24 mbar
Gęstość (w temp. 20°C ) 1,1 g/cm 3
Lepkość dynamiczna 15000 – 25000 mPas (met. Brookfield, temp. 23°C )
Rozpuszczalność w wodzie (w temp. 20°C ) Bez ograniczeń