Kategorie

ADHESIN A 7248


wiaderko

Zastosowanie:

Klej na bazie emulsji poliwinylooctanowej. Przemysł graficzny; Oprawa ksiażek, klejenie grzbietów ksiażek, wklejanie w koperty i pudełka okienek z folii poliestyrenowej, PCV lub octanowej.

Postać Ciecz
Zapach Slaby – swoisty
Barwa Bialy
pH (nierozcienczony temp. 20 ° C) 3,5-5,5
Temperatura zaplonu Nie dotyczy
Temperatura wrzenia (poczatek zakresu) 100şC
Gestosc 1,10 g/cm3
Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş) Bez ograniczen
Lepkosc (w temp. 20ş) 1800 – 2800 mPas (met. Brookfield)
Preznosc par (w temp. 20şC) 24 mbar