Kategorie

Żel Aquence GA 6740

TYPOWE APLIKACJE:

Klej do nadruku

  • Produkcja w twardej oprawie

Charakterystyka

RODZAJ KLEJU Klej na bazie produktów pochodzenia zwierzęcego
KRÓTKI OPIS Klej na bazie glutenu do wykonywania okładek twardych na szybkich liniach automatycznych, wykonywania teczek. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową i dobrą stabilnością termiczną. Elastyczna folia samoprzylepna nie ściąga materiałów i nie wypacza papieru. Lepkość 1600 - 2200 mPa.s
LEPKOŚĆ, MPA.S 1600 - 2200
PAKIET skrzynka 20 kg
JEDNOSTKA IZM kg
MOŻLIWE NAZWY MATERIAŁÓW Żel Aquence GA 6740
KOLOR Brązowy, Przezroczysty po wyschnięciu
TEMPERATURA APLIKACJI, °C 57-63
NIERUCHOMOŚCI Wysoka przyczepność początkowa. Stabilność termiczna. Tworzy elastyczny film, nie ściąga materiałów pokrywających, nie wypacza papieru. Szczególnie nadaje się do stosowania w urządzeniach o dużej prędkości (takich jak HOURAUF, KOLBUS, STAHL/VBF)
DOTYCZY CZAS OTWARCIA  krótki
FORMULARZ brykiet

Dokumentacja

Pobierz opis techniczny:

Pobierz w oryginalnym formacie

Pobierz w formacie ZIP