Kategorie

AQUENCE BG 4272


TYPOWE APLIKACJE:

  • Produkcja opakowań kartonowych i papierowych
  • Produkcja toreb i opakowań papierowych
  • Klejenie od spodu

WYBÓR WEDŁUG PARAMETRÓW:

  • Rodzaj kleju
  • Klej dyspersyjny w wodzie

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA:

Rodzaj kleju

Dyspersja na bazie syntetycznej, bez plastyfikatora

Krótki opis produktu

Uszczelnianie dna worków z folii PE i PP oraz papieru

Lepkość, MPA.S

55000

Pakowanie

wiadro 30 kg

Jednostka

kg

%suchych substancji

50

PH

7

Czas wiązania

krótki

Czas otwarcia

 

Powłoki

PE, PP

Zastosowanie

Klej rozpuszczalny w wodzie o przyczepności resztkowej, odporności spoiny klejowej na wysoką temperaturę

Folia samoprzylepna

miękka i elastyczna z resztkową lepkością