Kategorie

AQUENCE CORE E7285


TYPOWE APLIKACJE:

  • Papier toaletowy i ręczniki
  • Wykonywanie rurek z papieru toaletowego

 

WYBÓR WEDŁUG PARAMETRÓW:

  • Rodzaj kleju
  • Klej dyspersyjny w wodzie

 

CHARAKTERYSTYKA:

Rodzaj kleju

Klej dyspersyjny na bazie syntetycznej

Krótki opis produktu

Klej dyspersyjny na bazie kopolimeru do produkcji tub papieru
toaletowego. Nadaje się do stosowania na maszynach
szybkoobrotowych. Klej zapewnia wysoką przyczepność początkową i
szybkie wiązanie.

Lepkość, MPA.S

2900-3800

Pakowanie

wiadro 30 kg; kontener 1000kg

Jednostka

kg

Możliwe nazwy materiału

Aquens CORE E7285

PH

5

IDH

1483567

Czas wiązania

krótki

Czas otwarcia

5-5,5

Powłoki

Ze względu na dobrą rozlewność i dużą prędkość wiązania, AQUENCE
CORE E7285 nadaje się do stosowania na maszynach
szybkoobrotowych. Klej zapewnia wysoką przyczepność początkową i
szybkie wiązanie

Zastosowanie

Produkcja tub z papieru toaletowego na maszynach szybkoobrotowych.
Zapewnia wysoką przyczepność początkową i szybkie wiązanie

Metoda aplikacji

wałek, dysza szczelinowa