Kategorie

AQUENCE CG 2136


TYPOWE APLIKACJE:

  • Produkcja opakowań kartonowych i papierowych
  • Klej do produkcji pudeł z tektury falistej

WYBÓR WEDŁUG PARAMETRÓW:

  • Rodzaj kleju
  • Klej dyspersyjny w wodzie

 

CHARAKTERYSTYKA:

Rodzaj kleju

Klej dyspersyjny na bazie polioctanu winylu

Krótki opis produktu

Dyspersja zawierająca plastyfikator do klejenia nielakierowanego papieru i tektury na średnioobrotowych maszynach pakujących wszystkich typów m.in. na maszynach do składania pudełek

Lepkość, MPA.S

2200

Pakowanie

wiadro 30 kg; kontener 1000 kg

Jednostka

kg

PH

4,5

IDH

2590663; 2584325

Powłoki

Zwykły papier/karton bez powłoki

Zastosowanie

Klejenie nielakierowanego papieru i tektury na średnioobrotowych maszynach pakujących wszystkich typów m.in. na maszynach do składania pudełek