Kategorie

AQUENCE FB 48413


TYPOWE APLIKACJE:

  • Produkcja opakowań kartonowych i papierowych
    • Klej do produkcji pudeł z tektury falistej

 

WYBÓR WEDŁUG PARAMETRÓW:

  • Rodzaj kleju
    • Klej dyspersyjny w wodzie

 

CHARAKTERYSTYKA:

Rodzaj kleju

Klej dyspersyjny na bazie syntetycznej

Krótki opis produktu

do przyklejania klap bocznych szwów na pudełkach. Klej idealnie nadaje
się do nieobrobionego papieru i tektury. Charakteryzuje się dużą
szybkością wiązania

Lepkość, MPA.S

2200

Pakowanie

wiadro 30 kg, ciągłość 1000 kg

Jednostka

kg

%suchych substancji

 42

Możliwe nazwy materiału

AQUENCE FB 48413

PH

5

IDH

1387462

Czas wiązania

5-6

Czas otwarcia

 

Folia
samoprzylepna

elastyczny

Powłoki

Zwykły papier/karton bez powłoki

Zastosowanie

Wysoka prędkość wiązania. Do klejenia szwów bocznych i klap przy
produkcji opakowań z papieru surowego i tektury

Temperatura
stosowania

 

Kolor

 

Metoda aplikacji