Kategorie

AQUENCE FB 7236


TYPOWE APLIKACJE:

 • Klej Henkel do druku
  • Klej do klejenia wyklejek
 • Produkcja opakowań kartonowych i papierowych
  • Produkcja pudeł kartonowych
   • Klejenie pudeł kartonowych. Metoda nakładania kleju: dysza
  • Klej do produkcji jednorazowych opakowań do żywności
   • Produkcja pojemników papierowych i pudełek do pakowania żywności typu fast food
  • Klej do produkcji pudeł z tektury falistej
 • Klej do wykonywania kopert
  • Klej do bocznego i wzdłużnego szwu koperty

 

WYBÓR WEDŁUG PARAMETRÓW:

 • Rodzaj kleju
  • Klej dyspersyjny w wodzie

 

CHARAKTERYSTYKA:

Rodzaj kleju

Dyspersja na bazie żywicy syntetycznej z plastyfikatorem

Krótki opis produktu

Klejenie papieru i tektury z lakierem i bez lakieru na maszynach
szybkoobrotowych. Lepkość 900, 7236 charakteryzuje się zawartością
polimerów krótkołańcuchowych, co zapewnia wysoką przetwarzalność i
czystą pracę urządzenia (nie tworzy „ogonka” podczas nakładania kleju)
Dzięki dobrej zdolności do reemulgowania proces suszenia ilość tego
kleju na dyszach jest zminimalizowana

Lepkość, MPA.S

900

Pakowanie

wiadro 30 kg

Jednostka

kg

%suchych substancji

53

Możliwe nazwy materiału

Adhezyna A 7236 / AQUENCE FB 7236

PH

6,5

IDH

1134389

Czas wiązania

6,5

Czas otwarcia

 

Folia
samoprzylepna

 

Powłoki

VD, offset, met. karton

Zastosowanie

Nakłada się go za pomocą dysz elektrycznych, nie tworzy nitek i
zapewnia dużą łatwość aplikacji. Działa na sprzęcie o dużej prędkości

Temperatura
stosowania

 

Kolor

 

Metoda aplikacji