Kategorie

AQUENCE FB 7235


TYPOWE APLIKACJE:

 • Klej Henkel do druku
  • Klej do klejenia wyklejek
 • Produkcja opakowań kartonowych i papierowych
  • Produkcja pudeł kartonowych
   • Klejenie pudeł kartonowych. Metoda nakładania kleju: dysza
  • Klej do produkcji jednorazowych opakowań do żywności
   • Produkcja pojemników papierowych i pudełek do pakowania żywności typu fast food
  • Klej do produkcji pudeł z tektury falistej
 • Klej do wykonywania kopert
  • Klej do bocznego i wzdłużnego szwu koperty

 

WYBÓR WEDŁUG PARAMETRÓW:

 • Rodzaj kleju
  • Klej dyspersyjny w wodzie

 

CHARAKTERYSTYKA:

Rodzaj kleju

Dyspersja na bazie żywicy syntetycznej z plastyfikatorem

Krótki opis produktu

Łączenie zadrukowanych i niezadrukowanych, nielakierowanych i
lakierowanych warstw papieru na urządzeniach wysokoobrotowych
Lepkość 300 Charakteryzuje się zawartością polimerów
krótkołańcuchowych, co zapewnia wysoką przetwarzalność i czystą pracę
urządzenia (podczas aplikacji nie tworzy się „ogonek” klej)

Lepkość, MPA.S

300

Pakowanie

wiadro 30 kg

Jednostka

kg

%suchych substancji

53

Możliwe nazwy materiału

Adhezyna A 7235 / AQUENCE FB 7235

PH

5

IDH

1134415

Czas wiązania

VD, offset, met. karton

Czas otwarcia

 przeciętny

Folia
samoprzylepna

elastyczny

Powłoki

Niska lepkość, wysoka przetwarzalność i czysta aplikacja (bez
pozostałości)

Zastosowanie

Do urządzeń z dyszami sterowanymi elektrycznie. Niska lepkość, czysta
aplikacja (bez ogona podczas nakładania kleju)

Temperatura
stosowania

 25

Kolor

 biały

Metoda aplikacji