Kategorie

AQUENCE GL 47-020


TYPOWE APLIKACJE:

  • Etykietowanie
    • Kleje do etykiet szklanych

 

WYBÓR WEDŁUG PARAMETRÓW:

  • Rodzaj kleju
    • Klej dyspersyjny w wodzie

 

CHARAKTERYSTYKA:

Rodzaj kleju

Klej na bazie wody na bazie kazeiny

Krótki opis produktu

Oklejanie butelek szklanych etykietą papierową lub folią aluminiową.
Nadaje się do w pełni zautomatyzowanych maszyn etykietujących

Lepkość, MPA.S

34000-74000

Pakowanie

wiadro 30 kg

Jednostka

kg

%suchych substancji

 

Możliwe nazwy materiału

Pekal 47-020

PH

 

IDH

 

Czas wiązania

 

Czas otwarcia

 

Folia
samoprzylepna

 

Powłoki

Do etykietowania szklanych butelek po piwie i wodzie mineralnej oraz
różnych pojemników na żywność.

Zastosowanie

Pracuj na sprzęcie o wysokiej wydajności. Dobra przyczepność do
mokrych powierzchni. Wysoka przyczepność. Odporny na kondensację

Temperatura
stosowania

25-30°C.

Kolor

 

Metoda aplikacji

Stosowany jest w urządzeniach do automatycznego etykietowania, takich
jak karuzela itp.