Kategorie

ADHESIN A 7088


wiaderko

Zastosowanie:

Nie uplastyczniona dyspersja wodna na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu.

Łaczenie folii z miękkiego PCV i lakierowanych powierzchni z papierem i kartonem. Dobre własnosci łaczace do powierzchni laminowanych aluminium, pokrytych PVDC, a także folii polistyrenu

Postać Ciecz
Barwa Biala
Zapach Charakterystyczny
Wartosc pH ( w temp. 20 ° C) 3 - 5
Preznosc par (w temp. 20 ° C) 23 mbar
Gestosc wzgledna (w temp. 23 ° C) 1,05 g/cm 3
Lotnosc 57-61%
Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20 ° C) Nie okreslono
Lepkosc dynamiczna ( w temp. 2 ° C) 4000 – 6000mPas (Brookfield)
Postać b.d.
Zapach b.d.
Barwa b.d.
pH (nierozcienczony temp. 20 ° C) b.d.
Temperatura zaplonu b.d.
Temperatura wrzenia (poczatek zakresu) b.d.
Gestosc b.d.
Rozpuszczalnosc w wodzie (w temp. 20ş) b.d.
Lepkosc (w temp. 20ş) b.d.
Preznosc par (w temp. 20şC) b.d.