Kategorie

Żel Aquence GA 6742

TYPOWE APLIKACJE:

Klej do nadruku

  • Produkcja w twardej oprawie

Charakterystyka

RODZAJ KLEJU Klej na bazie produktów pochodzenia zwierzęcego
KRÓTKI OPIS Klej na bazie glutenu do wykonywania okładek twardych na szybkich liniach automatycznych, wykonywania teczek. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową i dobrą stabilnością termiczną. Elastyczna folia samoprzylepna nie ściąga materiałów i nie wypacza papieru. Lepkość 2400−3000 mPa.s:
LEPKOŚĆ, MPA.S 2400 - 3000
PAKIET skrzynka 20 kg
JEDNOSTKA IZM kg
MOŻLIWE NAZWY MATERIAŁÓW Żel Aquence GA 6742
KOLOR Brązowy, Przezroczysty po wyschnięciu
TEMPERATURA APLIKACJI, °C 57-63
NIERUCHOMOŚCI Wysoka przyczepność początkowa. Stabilność termiczna. Tworzy elastyczny film, nie ściąga materiałów kryjących. Nie wypacza papieru. Szczególnie nadaje się do stosowania w urządzeniach o dużej prędkości (takich jak HOURAUF, KOLBUS, STAHL/VBF)
DOTYCZY CZAS OTWARCIA bardzo krótki
FORMULARZ brykiet